Funderingar kring tidsrapportering är ett vanligt dilemma på företag. Att ha en precis tidsrapportering som också är enkel är centralt för att hålla en hög effektivitet i många branscher. Äldre system för tidsrapportering är ofta tidskrävande och komplicerade, men med modern teknologi är det nu enkelt att skapa en korrekt tidrapport .

Vikten av tidsrapportering

Att det är enkelt att skapa en korrekt tidrapport är viktigt av flera anledningar. Tidsrapporter utgör för det första ofta det centrala underlaget både för utbetalning av löner och för ett beräkna effektivitet i verksamheten. Med en mer exakt tidsrapportering kan man bättre garantera att lönerna är korrekta och att man har en korrekt bild över hur effektivt arbetet är.

Tidsrapportering är en effektivitetsfråga

Att det är enkelt att skapa en korrekt tidrapport utan att det tar för mycket fokus och energi är också mycket viktigt. Ju mindre tid och fokus tidsrapporteringsprocessen kräver, desto mer tid kan läggas till arbetet. Tidsrapportering i ett effektivt företag är utformat för att inte ta mycket tid och fokus, samt för att skydda mot fusk i rapporteringen. Med nya innovationer har tidsrapportering aldrig varit så enkelt som nu.

Nuba är en tjänst där de anställda via en app snabbt checkar in eller ut från arbetsplatsen. Appen finns både till Android och Iphone, och ifall man har en äldre telefon fungerar den också via SMS. Den anställde kommer på någon minut igång med systemet som innebär att man på appen anmäler att man avslutat eller påbörjat ett arbetspass. Appen kommer dessutom ta de anställdas position när de checkar ut eller in, och har på så vis ett skydd mot fusk i rapporteringen.

Effektivisera din tidsrapportering!

Det är viktigt för ett effektivt företag att tidsrapporteringen går så pass smidigt som möjligt. Det ska vara enkelt, snabbt och framförallt inte ta upp viktig tid som bör gå till verksamhetens arbete. Det är dessutom ofta nödvändigt att gardera sig mot fuskande i tidsrapporteringen. Med Nuba är det nu enkelt att skapa en korrekt tidrapport. Med en smidig app kan du både ha den effektivaste tidsrapporteringen och gardera dig mot fusk. Tidsrapportering behöver inte längre vara en plåga!

Enkelt att skapa en korrekt tidrapport